Regelverk

HoldningHvorfor?
1. Møt presis til trening og kamp.

2. Gi beskjed i god tid hvis du ikke kan komme på trening eller kamp.


3. Fair play handler om mer enn taklinger. Fair play betyr også at du ikke filmer, ikke holder og at du oppfører deg bra både overfor med- og motspillere, dommer, trener og tilskuere.

4. Vær konsentrert og gjør ditt beste på trening og i kamp.5. Husk at du kun er én del av laget. Laget er avhengig av alle. Forsøk å gjøre det som er best for laget. Gjør hverandre gode. Gå foran som et godt eksempel.


6. Hjelp til med gjennomføringen av treningen. Gjør det du får beskjed om og vær positiv til å hjelpe til med å plassere ut kjegler, flytte mål o.l.

7. Ikke kritiser spillere som gjør feil.


8. Innarbeid gode treningsvaner - tren jevnlig, møt presis, yt god innsats og ha en positiv fremtoning.


9. Ikke mobb.

10. Vær i aktivitet også ellers på fritiden.11. Ikke vær for fokusert på resultatet i kampene.
Blir du forsinket er det viktig å gi beskjed til treneren. Planlagte øvelser kan bli vanskeligere å gjennomføre hvis det er færre spillere til stede enn det man regnet med. I tillegg blir det forstyrrelser og behov for nye forklaringer hver gang en ny spiller dukker opp. Før kamp er all usikkerhet negativt for kampforberedelsene og det kan gå utover prestasjonene på banen. Respekter dine medspillere og trenere og møt presis.

Når treneren planlegger treningen er det en fordel å vite hvor mange som kommer. Flere øvelser trenger et visst antall spillere og for angrepstrening er det for eksempel viktig at angrepsspillerne kommer. Hvem som stiller til kamp er også viktig å vite i god tid slik at treneren kan planlegge hvem som skal spille i hvilken posisjon og hvordan laget skal spille.

Det er viktig å fokusere på det du og laget skal oppnå. Alt negativt fokus på andre fører til at prestasjonen blir dårligere. Det handler også om respekt for de andre involverte.

Et lag er avhengig av at alle bidrar. Dårlig konsentrasjon og innsats går utover resten av laget slik at de får dårligere utbytte av treninger og resultatet i kamper blir dårligere.

Føler du deg dårlig - gi beskjed og gi en medspiller sjansen til å spille. Ikke fokuser kun på hva du får til, men hva laget får til. Dette gir bedre resultater på sikt. Ingen scorer mål alene.

Dette bidrar til en mer effektiv trening, med mindre dødtid og mer aktivitet.


Vanligvis vet de det godt selv. Prøv heller å oppmuntre den som gjør en feil.

Husk at det du gjør påvirker de andre. Hvis du er negativ kan det fort gjøre andre negative. Vær heller positiv.

Støtt hverandre for å få alle til å prestere sitt beste. Mobbing skaper negativ energi både for den som mobber og spesielt den som blir mobbet. Ha respekt for andre og bruk energien på å skape et sammensveiset lag.

All aktivitet er positivt og bidrar til at du kommer i bedre form. Dermed blir treningene gøyere og prestasjonene bedre.

Sett også andre mål, som f.eks. å bli bedre på en ferdighet, å klare noe nytt eller at laget skal fungere bedre sammen. Dette gjør at både du og laget blir bedre på lengre sikt